HLR erbjuder utbildning i HLR Hjärtlungräddning
HLR Hem     |     Våra HLR kurser     |     Kontakta oss     |     Bli instruktör i HLR och utbilda själv
Om HLR     |     Länkar     |     HLR Affisch, intyg & kompendium

LÄNKAR

Det är en del av vårt utbildningsansvar att kunna vidarebefordra ännu mer information till våra besökare och kunder genom att länka till andra företag och organisationer som kompletterar vår verksamhet och som har anknytning till Första Hjälpen, HLR och Barnolycksfall genom att förebygga olika risker och omhänderta skador vid en akut situation. Vi ser det som en självklarhet att även andra aktörer, offentliga som privata länkar till vår hemsida för att information och tjänster ska vara så tillgängliga som möjligt för alla arbetsplatser och privatpersoner.


FÖRSTA HJÄLPEN & HLR INFORMATION

Arbetsmiljöforum
www.arbetsmiljoforum.com
Ett forum för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket
www.av.se
Statlig myndighet vars övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet samt se till att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs

Barnsäkerhet
www.forstahjalpen.se
Utbildning i Barnolycksfall, Första Hjälpen L-ABC, HLR Hjärtlungräddning för barn


Brandskydd & Heta Arbeten
www.brandkurser.se
Utbildning i Brandskydd och Heta arbeten


HLR Information
www.hlr.se
Riktlinjer och anvisningar för utbildning i Hjärtlungräddning HLR samt Första Hjälpen L-abc

Idrottsskador
www.forstahjalpen112.se
Utbildningar i Barnolycksfall, Första Hjälpen L-ABC, HLR Hjärtlungräddning samt idrottsskador

SOS Alarm
www.sosalarm.se
Hjälper människor i nöd tex via 112 och 113 13

Sunt Liv
www.suntliv.nu
Arbetsmiljöprogram med syfte att förbättra arbetsmiljöm

Svensk Företagshälsovård
www.foretagshalsovard.se
Branschförbund för svensk företagshälsovård

ARBETSPLATSER SOM KAN HLR, FÖRSTA HJÄLPEN & BARNOLYCKSFALL

City Kids
www.citykids.nu
City Kids erbjuder barnvaktstjänster i Stockholm, Göteborg och Malmö men finns även tillgängliga på flera platser i Sverige och Finland. City kids barnvaktstjänst är ett enkelt sätt för att få barnfamiljer att köpa barnpassning. Alla barnvakter får genomgå utbildning i Barnolycksfall, Första Hjälpen och HLR för att vara så förberedda som möjligt om en ev. olycka inträffar.Om ni har relevant information och vi bör länka till varandras hemsidor, kontakta oss gärna.Första Hjälpen, HLR och Barnolycksfall©HLR.se, Box 777, 191 27 Sollentuna. Centralbokning Sverige, telefon: 08-594 80 000, e-post: info@hlr.se