HLR erbjuder utbildning i HLR Hjärtlungräddning
HLR Hem     |     Våra HLR kurser     |     Kontakta oss     |     Bli instruktör i HLR och utbilda själv
Om HLR     |     Länkar     |     HLR Affisch, intyg & kompendium

FÖR GRUPPER

Första Hjälpen L-abc &
Vuxen HLR


Vuxen HLR Hjärtlungräddning

D-HLR HLR med hjärtstartare

Barnolycksfall / Ungdoms-
olycksfall, & Barn-HLR


Instruktörsutbildning
Vuxen HLR / D-HLRFÖR ENSKILDA

Första Hjälpen L-ABC + Vuxen HLR & Hjärtstartare

Barn HLR och Barnolycksfall


ALLMÄN ÖVERSIKTBARNOLYCKSFALL / UNGDOMSOLYCKSFALL, BARN-HLR

Denna utbildning i akut omhändertagande och akutsjukvård riktar sig till alla som har barn omkring sig tex en personalgrupp inom skola, förskola eller övrig barnomsorg, barnvakter, föräldrar, mor-farföräldrar.

Barnolycksfall ungdomsolycksfall Barn HLR utbildningar

Barnsäkerhet & Första Hjälpen är kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar akuta skador i olika åldersgrupper. För förskolan har vi valt att kalla det Barnolycksfall eller Barnsäkerhet. För skolan kallar vi det Barnolycksfall & Ungdomsolycksfall eftersom det även berör äldre barn och ungdomar.

I den här utbildningen i akut omhändertagande, livräddande första hjälpen och hlr för barn lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder då barn tex drabbats av plötsligt andningsstopp alternativt sätter något i halsen eller råkar ut för en olycka. Barnolycksfall och Första Hjälpen innefattar alla skador och risker som våra barn och ungdomar utsätts för under dagen på förskolan, skolan och under aktiviteter i och utanför hemmet.

Kursen innehåller L-ABC (andning, blödning, chock) och Hjärtlungräddning HLR. Vi tar även upp övriga avsnitt i barnolycksfall och första hjälpen beroende på utbildningstiden som att sätta i halsen, allergier, brännskador, diabetes drunkning, epilepsi, fallolyckor, förgiftningar, hjärnskakning, klämskador, kramper, krupp, sårskador osv. Första Hjälpen utbildningen kan anpassas efter deltagarnas önskemål och de risker man har på hemmaplan.

Utbildningen i Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn HLR tar ca 3 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga barndockor i åldrarna baby, förskole och skolbarn.

Varje deltagare får kompendium med barns risker, diplom, plånbokskort med bilder och en affisch. Lärarna som utför utbildning i Barnolycksfall / ungdomsolycksfall & Barn HLR är certifierade HLR instruktörer med erfarenhet som tex barnsjuksköterskor, från akutsjukvård, ambulans osv. Speciellt i denna utbildning i Barnolycksfall, Första Hjälpen och HLR krävs det att instruktören har kunskaper och erfarenhet av barns & ungdomars risker och sjukdomar.

Några exempel på avsnitt som finns tillgängliga i kursen Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn-HLR. Innehåll och önskemål anpassas efter de risker man har.
 • Barn HLR vid tex medvetslöshet, slutar andas eller sätter i halsen
 • Allergiska reaktioner
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Drunkning
 • Fallskador
 • Förgiftningar
 • Fallolyckor, hjärnskakning
 • Förband
 • Hastigt insjuknande tex kramper, krupp, epilepsi, diabetes osv
 • Klämskador
 • Kvävning
 • Kylskador
 • Ormbett
 • Skallskador
 • Sårskador
 • Tandskador
 • Ögonskador
MER INFORMATION


Kontakta oss för mer information om denna utbildning eller våra övriga utbildningspaket:

- maila oss på info@hlr.se

Skriv ut informationsblad >>


©HLR.se, Box 777, 191 27 Sollentuna. Centralbokning Sverige, telefon: 08-594 80 000, e-post: info@hlr.se