HLR erbjuder utbildning i HLR Hjärtlungräddning
HLR Hem     |     Våra HLR kurser     |     Kontakta oss     |     Bli instruktör i HLR och utbilda själv
Om HLR     |     Länkar     |     HLR Affisch, intyg & kompendium

HLR erbjuder sjukvårdskurser och utbildning i Första Hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, HLR, Barnsäkerhet, d-hlr med hjärtstartare, krisstöd & krishantering och förstahjälpen samt hlr rutiner. Kurserna i HLR finns tillgängliga för arbetsplatser och privatpersoner i främst Stockholm, Skåne och Västra Götalands Län.

HLR är förkortning för hjärtlungräddning. HLR görs genom bröstkompressioner (tryck på bröstkorgen ) och inblåsningar. Vid ett hjärtstopp kan inte hjärtat längre pumpa blodet ut i kroppen. Med start av HLR kan blodet pumpas ut manuellt. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp. Labc är förkortning för lägesbedömning, andning, blödning, chock.

Första Hjälpen är samlingsnamnet för flera olycksfallsrisker & sjukdomstillstånd. Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första åtgärden hjärtlungräddning HLR följt av defibrillering med en enkel apparat, hjärtstartare. Utbildningen i D-HLR - HLR med hjärtstartare tar ca 1½ - 3 timmar beroende på antal deltagare och innehåller teori med praktiska övningar.


HLR erbjuder sjukvårdskurser och utbildning i Första hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, HLR
HLR:s övergripande mål är att hjälpa företag, offentlig verksamhet, skolor & förskolor att minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen genom utbildning i Hjärtlungräddning HLR & Första Hjälpen L-ABC, D-HLR med hjärtstartare samt Barnolycksfall. Arbetsgivare och anställda skall erbjudas en säkrare arbetsmiljö med HLR, förstahjälpen, hjärtochlungräddning samt hlr rutiner och sjukvårdsberedskap för att omhänderta akuta skador och rädda liv.

FÖR GRUPPER
FÖR ENSKILDA
AKTUELLT HOS HLR.SE
Kurser i Första Hjälpen L-ABC & HLR samt Barnolycksfall el. HLR med hjärtstartare Kurser i Första Hjälpen L-ABC & HLR samt Barnolycksfall el. HLR med hjärtstartare, läs mer >>
Kurser i Första Hjälpen L-ABC & Hjärtlungräddning samt Barnsäkerhet & HLR Kurser i Första Hjälpen L-ABC & Hjärtlung-
räddning
& Hjärtstartare samt Barnsäkerhet & HLR utbildning,
läs mer >>
HLR & Första Hjälpen tillbehör t.ex filmer, hjärtstartare, andningsmask, defibrillator, affischer, plånbokskort etc Vi söker fler HLR instruktörer som kan utföra kurser i HLR, Första Hjälpen, Barnolycksfall eller med Hjärtstartare


HLR - Information om HLR och Första Hjälpen. HLR innebär - Hjärtlungräddning och Första Hjälpen är L-abc (lägesbedömning, andning, blödning, chock).

HLR görs genom bröstkompressioner (tryck på bröstkorgen ) och inblåsningar. Vid ett hjärtstopp kan inte hjärtat längre pumpa blodet ut i kroppen. Med start av HLR kan blodet pumpas ut manuellt. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp. Rekommendationen är att helst repetera HLR dvs hjärtlungräddning varje år.

HLR utbildning och kurs i hjärtlungräddning och Första Hjälpen riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, omsorg för äldre o funktionsnedsättning, skolor, förskolor, barnvaktsföretag, föreningar, organisationer, privatpersoner m.fl.

©HLR.se, Box 777, 191 27 Sollentuna. Centralbokning Sverige, telefon: 08-594 80 000, e-post: info@hlr.se