© HLR.se    |    Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)    |    E-post: info@hlr.se
 
 
HLR erbjuder HLR utbildning, Första Hjälpen utbildning, Kurser i Barnolycksfall, hjärtlungräddning, Barn HLR, Labc, Barnsäkerhet, HLR med hjärtstartare
 
 
HLR.se
 
 
 
 
 
 
 

HLR erbjuder sedan 1994 utbildning i Första Hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, Vuxen HLR,
Barnsäkerhet, HLR med hjärtstartare, Barnolycksfall & Barn-HLR. Kurser i HLR finns för
privata & offentliga arbetsplatser, skolor & förskolor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuxenolycksfall. Första Hjälpen & HLR

Vuxenolycksfall -
Första Hjälpen & HLR

Utbildning i Första Hjälpen L-abc &
HLR, Hjärtlungräddning vid luftvägs-
stopp, akuta sjukdomar, HLR med
hjärtstartare, för företag, omsorgs-
verksamhet osv, både privat och
offentlig verksamhet. Alla kurser följer
Arbetsmiljöverkets rekommendationer
om Första Hjälpen & HLR samt övriga
risker på arbetsplatsen. ABC är för-
kortning för andning, blödning, chock.
HLR för hjärtlungräddning.
 
Barnolycksfall. Första Hjälpen & Barn HLR

Barnolycksfall -
Första Hjälpen & Barn HLR

Utbildning i Första Hjälpen vid Barn-
olycksfall & Barn HLR, Hjärtlung-
räddning vid andningsstopp, Akuta
sjukdomar, Barnsäkerhet & Ungdoms-
olycksfall för förskolor, skolor, barn-
vaktsföretag, föreningar osv. både
privat och offentlig verksamhet. Alla
kurser är utbildning i akut omhänder-
tagande för de som har barn i olika
åldrar omkring sig på arbetsplatsen,
bostaden, fritiden, resan osv.
 
Instruktör i HLR & Hjärtstartare. Utbilda själv arbetsplatsen

Instruktör i HLR & Hjärtstartare -
utbilda själv arbetsplatsen

Bli instruktör och utbildningslärare i vuxen HLR eller hjärtlungräddning HLR med hjärtstartare och själv kunna utbilda samt ge godkända kursintyg till personalen på arbetsplatsen och se till att dessa kunskaper hålls aktuella genom repetition. Enligt arbetsmiljö-
lagen måste alla arbetsgivare, både små och stora, privata och offentliga ha utbildning, beredskap och rutiner i bl.a HLR dvs Hjärtlungräddning för vuxna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om HLR.se

HLR bildades 1994 och är en utbildningsorganisation som arbetar med att föra ut kunskaper kring Första Hjälpen LABC & Hjärtlungräddning HLR med hjärtstartare till olika arbetsplatser, privata företag och offentlig verksamhet samt Barnolycksfall & Ungdomsolycksfall till skolor och Barnsäkerhet & Barn HLR till förskolor enligt aktuella riktlinjer och handlingsplaner. Målet är att minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen för en säkrare arbetsmiljö, att kunna omhänderta akuta skador samt rädda liv.

HLR och Första Hjälpen utbildning sker på olika platser i Sverige men områden där vi har flest HLR-instruktörer och utför kurser mer regelbundet är Stockholm, Göteborg och delar av Skåne. Vi har sedan 1994 utbildat 1000-tals företag, organisationer inom offentlig verksamhet, skolor och förskolor runtom i Sverige så det finns många referenser att tillgå. Över 85% av våra kunder är återkommande och i deras utvärderingar från Första Hjälpen & HLR kurser beror det främst på våra duktiga välutbildade HLR instruktörer med lång erfarenhet att utbilda olika branscher och risker men även vårt pedagogiska och tydliga utbildningsmaterial som kan användas både under och efter själva kursen samt konkurrenskraftiga priser.
 
Pris hjärt-
startare 9995:-


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om våra HLR & Första hjälpen instruktörer

Våra HLR instruktörer och Första Hjälpen lärare arbetar som anställda hos oss men de är bl.a. även yrkesverksamma och jobbar deltid inom akutsjukvården som tex sjuksköterskor, ambulanssköterskor osv. och inom räddningstjänsten vilket innebär att de kan ta med sig verkligheten inpå kurserna och relatera till dagsaktuella händelser så att deltagarna så verklighetstroget som möjligt lär sig förebygga och hantera olyckor
 
HLR instruktörer och Första Hjälpen lärare
 
 
 
 
HLR & Första Hjälpen instruktörerna är alla godkända och certifierade hlr och första hjälpen lärare med kunskaper inom akutsjukvård. De är instruktörer i både hjärtlungräddning hlr för vuxna och barn samt hlr med hjärtstartare med behörighet att ge intyg till deltagare. HLR instruktörerna har en pedagogisk bakgrund samt en mångårig praktisk erfarenhet att utbilda personal olika branscher och risker. Både gällande vuxenolycksfall resp. barnolycksfall.
 
 
 
© HLR.se   |   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   |   E-post: info@hlr.se